Open now !!​

Midnight Cafe​

ร้านอาหารบางแสน ร้านกาแฟ Midnight Cafe ขายชาเย็น โกโก้เย็น กาแฟสด Slow Bar อาหารไทย ซอยจันทร์เจ้า ถนนลงหาดบางแสนสาย 1 ชลบุรี

Midnight Menu